Side Image

K2 Facility AS er dette beste valget !

  • Høy motivasjon og sultenhet
  • Bred og relevant erfaring fra både strategisk, taktisk og operativt nivå
  • Relevant bransjeerfaring fra alle de tre nivåene
  • Alle nødvendige prosedyrer elektronisk
  • Offensiv og nytenkende vedrørende gjennomføring av oppgavene og bruk av utstyr, dvs. konsepter
  • Vi foretar kvalitetssikret rekruttering og opplæring
  • Regelmessig oppfølging av leveransene
Ta kontakt for tilbud
Side Image

Skinnende rent med kun vann!

Vi bruker rent vann systemet Ionic hos vår kunne Maxbo noe som gjør at vi kan jobbe effektivt å garantere gode resultater ! 
 

Hva er rent vann?
Vann er et fantastisk løsemiddel og transportmiddel. Men vann fra springen er ikke helt rent, det inneholder forskjellige urenheter som kalk, mineraler, saltforbindelser, avleiringer, klor, alkalier tilsatt fra renseanlegget, osv. Rester av dette vil ses som urenheter / flekker på vinduer, fasader, biler osv. Konsentrasjonen av urenheter måles i PPM (partikler pr. million), og i Norge varierer urenhetene fra 20-350 PPM avhengig av hvor i landet man bor. Mer enn 10 PPM vil fort ses på et glass. Det kan man se etter at vinduene har tørket når de blitt spylt med for eksempel en hageslange. Vann fra springen vil ikke løse smuss.

mer om ION renset vann
Side Image

Miljøfokus i bransjen

Hipp hurra! Etter mange måneders arbeid kan vi endelig feire at vi er en miljøfyrtårnbedrift. Vi tar bærekraftsansvar og gleder oss til å bidra til en grønn fremtid.

K2 Facility AS har lenge hatt et ønske om å ta miljøansvar og vi har nå forpliktet oss til å holde et høyt fokus på miljø.

I praksis betyr dette at K2 Facility AS:

velger miljøsertifiserte leverandører og samarbeidspartnere;

arbeider aktivt med å opprettholde en HMS-kultur;

jobber aktivt for å redusere ulykker og miljøbelastning hos våre kunder

jobber aktivt med årlige klima-og miljørapporter der vi kan se konkrete resultater av miljøtiltakene vi gjennomfører.

Mer informasjon om Miljøfyrtårn finnes på www.miljofyrtarn.no.

Hva sier våre kunder